update php på plesk 8 og 9 Windows

Stop Plesk-tjenester ('Kontrolpanel' og alt det der er inkluderet i den "Plesk Run-Time 'sektionen)
Omdøb mappe% plesk_dir%\Ekstra\PleskPHP5 til orig_PleskPHP5
Opret en ny mappe% plesk_dir%\Ekstra\PleskPHP5
Hent nødvendig version af PHP, unzi! p dens indhold, og kopiere det til den nyoprettede mappe PleskPHP5 fx php-5.3.29-nts-Win32-VC9-x86.zip
Kopier filen php.ini fra gammel mappe orig_PleskPHP5 til den nye
Sørg for, at tilladelserne nedarves der skal du starte Plesk Reconfigurator og trykke på Check component and folder permissions
og når den er færdig om og tjekke skal du finde din phpversion i listen og sætte v i og trykke på Check og lade den køre færdig og du har nu updatet
din php
Start Plesk-tjenester
Klik på knappen "Opdater" i Komponenter Management afdeling i Parallels Plesk Panel og kontrollere, om du kan se den nye PHP-version der

Windows 7 OEM Recovery!

Her kan du se hvordan du laver en windows 7 oem recovery partition

Windows-7-OEM-Recovery

Lav din egen webserver!

Installations-vejledning til *Apache *PHP *mySql *phpMyAdmin
på windows

Apache 2.0.54————————————————–

Ret filen httpd.conf
DocumentRoot rettes til stien for servermappen
(eks. DocumentRoot “G:/ApacheServerMappe”)
DirectoryIndex Tilføjes index.php index.html index.html.var og lign.
Tillad adgang til Apache i firewall

PHP 4.3.11—————————————————
Pak indholdet af zip-filen ud, i f.eks. c:/php
Copier filen “php.ini – recommended” til C:\WINDOWS\system32 og ret navn

til “php.ini”
Kopier filen “php4ts.dll” til C:\WINDOWS\system32
Tilføj disse linier til httpd.conf:
ScriptAlias /php/ “c:/php/”
AddType application/x-httpd-php .php
Action application/x-httpd-php “/php/php.exe”
LoadModule php4_module “C:/PHP/sapi/php4apache2.dll”
LoadModule php4_module “C:/PHP/php4ts.dll”

mySql 4.0.24——————————————————-
Udpak filen og installer exe filen.
I php.ini filen rettes extension_dir til extension_dir = “c:/PHP/extensions/”
Udpak phpMysqlAdmin og placer mappen i apacheserverens rod.
I mappen phpMysqlAdmin rettes $cfg['PmaAbsoluteUri'] = ”; i filen config.inc.php
til $cfg['PmaAbsoluteUri'] = ‘http://localhost/phpMyadmin/’;